چاپ PDF

گاز طبیعی فشرده

    خط تولید مخازن

    گازرسانی سیار

    تجهیزات حمل گاز

    تجهیزات تقلیل فشار

    ایستگاه های سوخت گیری

    خدمات مشاوره مهندسی

    تجهیزات تست مخازن

شرکت راه طلایی با همکاری شرکت های معتبر خارجی در زمینه طراحی و تامین تجهیزات زنجیره های انتقال گاز به مناطق فاقد خط لوله با روش مادر – دختر CNG فعالیت دارد.

خدمات قابل ارایه در زمینه گازرسانی سیار به روش مادر – دختر CNG کهVirtual Pipeline  یا خط لوله مجازی نیز نامیده می شود، بشرح زیر می باشد:

 

-        تجهیزات حمل گاز (Tube Trailer)

-        ایستگاه دختر (Daughter Station - PRU)

-        خدمات مشاوره مهندسی 

-        ایستگاه مادر (Mother Station)